… صدای باد می‌آید، #عبور باید کرد و من #مسافرم، ای بادهای همواره مرا به وسعت تشکیل برگ‌ها ببرید مرا به کودکی شور آب‌ها برسانید مرا به خلوت ابعاد زندگی ببرید حضور #هیچ ملایم را به من نشان بدهید

via Instagram http://ift.tt/2ACNhus
Advertisements

… خار در پیراهن فرزانه، می‌ریزیم #ما گل به دامن، بر سر #دیوانه می‌ریزیم ما #قطره گوهر می‌شود در دامن بحر کَرَم آبروی خویش در #میخانه، می‌ریزیم ما پی‌نوشت: ز #تو هر ذره جهانی، ز تو هر #قطره چو جانی چو ز تو یافت #نشانی، چه کند نام و نشان را

via Instagram http://ift.tt/2AkTQFJ

… #آمد بهار خرم آمد نگار ما چون صد هزار تنگ شکر در کنار ما آمد مهی که مجلس جان زو منورست تا بشکند ز باده گلگون خمار ما شاد آمدی بیا و ملوکانه آمدی ای سرو گلستان چمن و لاله زار ما پاینده باش ای مه و پاینده عمر باش در بیشه جهان ز برای شکار ما

via Instagram http://ift.tt/2zifQkh