برو عمو …

I’m at Toop Market (توپ ماركت)! http://4sq.com/2ssqJwb
Advertisements

… خار در پیراهن فرزانه، می‌ریزیم #ما گل به دامن، بر سر #دیوانه می‌ریزیم ما #قطره گوهر می‌شود در دامن بحر کَرَم آبروی خویش در #میخانه، می‌ریزیم ما پی‌نوشت: ز #تو هر ذره جهانی، ز تو هر #قطره چو جانی چو ز تو یافت #نشانی، چه کند نام و نشان را

via Instagram http://ift.tt/2AkTQFJ