… صدای باد می‌آید، #عبور باید کرد و من #مسافرم، ای بادهای همواره مرا به وسعت تشکیل برگ‌ها ببرید مرا به کودکی شور آب‌ها برسانید مرا به خلوت ابعاد زندگی ببرید حضور #هیچ ملایم را به من نشان بدهید

via Instagram http://ift.tt/2ACNhus
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s