… حیات ضربه آرامی است کجاست جشن خطوط؟ کجا هراس #تماشا لطیف خواهد شد پ.ن: دعوتید تا هم قدم، نگاه کودکانه ی #بانو باشید

via Instagram http://ift.tt/2wG2P10
Advertisements