طبق مشاهدات حاصل شده٬ ریق مُشارٌالیه درآمده است

I’m at قطعه ای از بهشت ♡! http://4sq.com/11rQmKB
Advertisements