ما بی #تو خسته‌ایم؛ تو بی ما چگونه‌ای؟

I’m at قطعه ای از بهشت ♡! http://4sq.com/11rQmKB
Advertisements