هر کجا ویران بود آن جا #امید گنج هست گنج حق را می‌نجویی در دل #ویران چرا

I’m at حسینیه عاشقان حضرت علی‌اکبر (ع)! http://4sq.com/2rtlszn
Advertisements