… شوق‌ وصلت بعد مرگ از دل‌ برون کی می‌رود گرد می‌گردیم و می‌گیریم دامان #شما

via Instagram http://ift.tt/2rCUEg8
Advertisements