… #تو را به جای همه کسانی که نشناخته‌ام دوست می‌دارم  تو را به‌خاطر عطر نان گرم  برای برفی که آب می‌شود دوست می‌دارم  تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته‌ام دوست می‌دارم  تو را به‌خاطر دوست داشتن دوست می‌دارم  برای اشکی که خشک شد و هيچ وقت نريخت  لبخندی که محو شد و هيچ گاه نشکفت دوست می‌دارم تو را به خاطر خاطره‌ها دوست می‌دارم  برای پشت کردن به آرزوهای محال  به خاطر نابودی توهم و خيال دوست می‌دارم  تو را برای دوست داشتن دوست می‌دارم  تو را به خاطر بوی لاله‌های وحشي  به خاطر گونه ی زرين آفتاب گردان  تو را به خاطر دوست داشتن دوست می‌دارم  تو را به جای همه کسانی که نديده‌ام دوست می‌دارم  تو را برای لبخند تلخ لحظه ها  پرواز شيرين خا طره ها دوست می‌دارم تو را به اندازه ی همه‌ی کسانی که نخواهم ديد دوست می‌دارم  اندازه قطرات باران، اندازه‌ی ستاره‌های آسمان دوست می‌دارم  تو را به اندازه خودت، اندازه آن قلب پاکت دوست می‌دارم  تو را برای دوست داشتن دوست می‌دارم  تو را به جای همه ی کسانی که نمی‌شناخته‌ام دوست می‌دارم  تو را به جای همه ی روزگارانی که نمی‌زيسته‌ام دوست می‌دارم پی‌نوشت: تولدت مبارک

via Instagram http://ift.tt/2rjMARO
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s