شب قدر است جسم تو کز او یابند دولت‌ها مه بَدرست روح تو کز او بشکافت ظلمت‌ها

I’m at حسينيه حضرت فاطمه زهرا (س)! http://4sq.com/1l76RFZ
Advertisements

… #بسم‌الله ای روح البقا بسم الله ای شیرین لقا بسم الله ای شمس الضحا بسم الله ای عین الیقین پی‌نوشت: به کوی عقل مرو، گر به عشوه بردی راه وگر ز عقل گذشتی، بگوی بسم الله

via Instagram http://ift.tt/2t5LBWI

… #تو را به جای همه کسانی که نشناخته‌ام دوست می‌دارم  تو را به‌خاطر عطر نان گرم  برای برفی که آب می‌شود دوست می‌دارم  تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته‌ام دوست می‌دارم  تو را به‌خاطر دوست داشتن دوست می‌دارم  برای اشکی که خشک شد و هيچ وقت نريخت  لبخندی که محو شد و هيچ گاه نشکفت دوست می‌دارم تو را به خاطر خاطره‌ها دوست می‌دارم  برای پشت کردن به آرزوهای محال  به خاطر نابودی توهم و خيال دوست می‌دارم  تو را برای دوست داشتن دوست می‌دارم  تو را به خاطر بوی لاله‌های وحشي  به خاطر گونه ی زرين آفتاب گردان  تو را به خاطر دوست داشتن دوست می‌دارم  تو را به جای همه کسانی که نديده‌ام دوست می‌دارم  تو را برای لبخند تلخ لحظه ها  پرواز شيرين خا طره ها دوست می‌دارم تو را به اندازه ی همه‌ی کسانی که نخواهم ديد دوست می‌دارم  اندازه قطرات باران، اندازه‌ی ستاره‌های آسمان دوست می‌دارم  تو را به اندازه خودت، اندازه آن قلب پاکت دوست می‌دارم  تو را برای دوست داشتن دوست می‌دارم  تو را به جای همه ی کسانی که نمی‌شناخته‌ام دوست می‌دارم  تو را به جای همه ی روزگارانی که نمی‌زيسته‌ام دوست می‌دارم پی‌نوشت: تولدت مبارک

via Instagram http://ift.tt/2rjMARO