#کاش اینجا بودی همین کنار خودم و من یادم می‌رفت که #خسته ام ؛ خرابم ؛ ویرانم.

I’m at قطعه ای از بهشت ♡! http://4sq.com/11rQmKB
Advertisements