ای دل تو که زیبایی شیرین شو از آن #خسرو ور خسرو شیرینی در عشق چو فرهاد آ

I’m at Mellat Cinema Complex (پردیس سینما گالری ملت)! http://4sq.com/9vxeBq
Advertisements